O inițiativă Sphera Group susținută de KFC
farfurie
farfurie

Parteneri

SOS Satele Copiilor România este o organizaţie neguvernamentală, membră a Federaţiei SOS Children’s Villages International, ce derulează programe în 138 de ţări. SOS Satele Copiilor oferă o familie iubitoare copiilor care au rămas fără îngrijirea părintească și îi susține și protejează pe cei care riscă să o piardă. În cei 30 de ani de activitate în România, SOS Satele Copiilor România a derulat programe de îngrijire alternativă a copiilor (Satele SOS, Comunitățile de tineri), de întărire a familiei (Centrele de consiliere și sprijin pentru copii și părinți, Centrul de zi), educaționale, precum și o serie de proiecte pentru tinerii aflați în situații de risc atât din sistemul de protecție, cât și din mediul rural și familii vulnerabile.

Asociația SOS Satele Copiilor România este considerată un model de bună practică în protecția copilului și se numără printre inițiatorii modelului caselor de tip familial în România, al centrelor de consiliere și sprijin pentru copii și părinți din comunități și al programelor ce pun accent pe formarea deprinderilor de viață independentă pentru tinerii din sistemul de protecție.

sos-satelecopiilor.ro

Zi de Bine este organizația comunitară din România care ajută ONG-urile la început de drum și comunitățile să dezvolte, în fiecare lună, soluții reale pentru provocări ce țin de educație, sănătate (fizică, emoțională și mintală), incluziune socială, sărăcie sau mediu.

Misiunea Zi de Bine este să ajute acolo unde alții întorc privirea, cu rezolvări concrete și rezultate obținute în scurt timp.

www.zidebine.ro

Este dreptul fiecărui copil să fie pregătit pentru lumea în care trăiește. Programul “Prezent! Pentru Viitor”, dezvoltat de Asociația EduAct, completează cu educație non-formală curricula școlară pentru copiii din mediul rural. Cu o experiență de peste 7 ani în programe pentru copii vulnerabili și cu dizabilități, membrii fondatori ai Asociației EduAct își doresc să consolideze sistemul național de educație, pentru ca nimeni să nu mai rămână în urmă. Cu o rată de abandon școlar de 15%, România are nevoie de sprijin în sistemul de educație. Împreună schimbăm viitorul!

www.eduact.ro

World Vision România este o organizație care desfășoară programe de educaţie, intervenție umanitară, dezvoltare și advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății. Fundația lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de țări din întreaga lume. În 30 de ani de prezență în România, au fost sprijiniți peste 500.000 de copii și adulți, în aproape 500 de comunități din 18 județe.

www.worldvision.ro

Banca Regională pentru Alimente Timișoara este o organizație non-guvernamentală nou înființată, pusă în slujba altor organizații caritabile, care luptă împotriva sărăciei și a foametei. Misiunea organizației este de a activa împreună pentru a reduce sărăcia și risipa alimentară.

Colaborează cu organizațiile non-profit care împărtășesc scopurile Băncilor pentru Alimente și dorește să educe, împreună cu partenerii săi, opinia publică și a autorităților competente pentru a conștientiza nivelul sărăciei, al marginalizării sociale, al risipei alimentare, dar și care sunt modalitățile de prevenție a acesteia. De asemenea, pledează pentru dreptul la hrană al persoanelor defavorizate.

Recuperează, transportă, depozitează produsele excedentare de la firme, agenți economici și producători agro-alimentari, iar apoi le distribuie gratuit ONG-urilor beneficiare. Beneficarii finali ai acestor ajutoare alimentare și nealimentare sunt persoanele defavorizate din regiunile: Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.

De peste 13 ani, un grup de voluntari conduși de Valeriu Nicolae și Hannah Slavik sprijină copiii vulnerabili care trăiesc în zona de ghetou Ferentari, București. În 2020, această comunitate de voluntari a decis să ia o formă legală – Casa Bună, în scopul de a ajunge la mai mulți copii din întreaga țară. În același an, sprijinul educațional a fost extins în afara Bucureștiului, ajungând la comunitățile vulnerabile din zona rurală a județului Argeș. Contextul pandemiei a deschis oportunitatea pentru comunitatea de voluntari de a sprijini copiii din aceste sate prin utilizarea internetului. Asociația este prezentă în opt zone din județul Argeș, în Nucșoara și Lerești (satele Lerești, Pojorâta, Voinești, Câmpulung, Nucșoara, Sboghițești, Slatina, Berevoiești) și se extinde constant.

Programele asociației se bazează pe patru piloni: (1) educație, cu accent pe educație remedială și un început timpuriu (grădiniță), (2) îngrijire medicală, (3) ocupație și (4) bunăstare (asigurând nevoile de bază pentru o viață decentă: hrană, produse de igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte și materiale școlare).

https://asociatiacasabuna.ro/

Instituţie multidisciplinară de îngrijire-educație, reabilitare şi socializare – pentru copii din Bucureşti, ce suferă de deficienţe neuromotorii severe, Centrul de zi Aurora a fost fondat în urma cu 28 de ani de două organizaţii non-guvernamentale: Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România şi Handicap Internaţional – Franţa. Din anul 1996, centrul a fost recunoscut de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi a dobândit statut oficial, fiind arondat Şcolii Speciale nr. 5 din Bucureşti. 

Misiunea Centrului Aurora este să ofere şanse la educaţie şi integrare socială copiilor cu dizabilităţi neuromotorii severe din familie printr-un program coerent de stimulare globală adecvat diversităţii şi potenţialului fiecărui copil. Copiii care frecventează centrul suferă de dizabilităţi neuromotorii severe. Le sunt afectate funcţiile motorii, cognitive şi senzoriale. Activitatea de stimulare globală este esenţială în procesul complex de recuperare a acestor funcţii. Centrul de zi Aurora derulează activităţi educaţionale, adaptând programele şcolare ale sistemului de învăţământ la particularităţile specifice ale copiilor.